غرب و گسترش رفتارهای فرا قانونی در سطح جهان 11 حوت 1401

غرب و گسترش رفتارهای فرا قانونی در سطح جهان

جنایات اخیر کشتار مردم شهر نابلس از سوی نیروهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری که یازده کشته و چند ده زخمی برجای گذاشت، نتیجه طبیعی حمایت های غرب از این رژیم جنایتکار است. غربی ها که اکنون به دلایلی به شدت اشغال را محکوم می کنند، در فلسطین ۷۵ سال است که از اشغال حمایت […]

سخنرانی ها و مقاله ها - نهضت اسلامی افغانستان
صوفی محمد شریف در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 در کابل «بازگشت اقصا» 31 سنبله 1401

صوفی محمد شریف در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 در کابل «بازگشت اقصا»

در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 در کابل «بازگشت اقصا»نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

استاد قربانعلی عرفانی یکاولنگی در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 در کابل «بازگشت اقصا» 31 سنبله 1401

استاد قربانعلی عرفانی یکاولنگی در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 در کابل «بازگشت اقصا»

در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 در کابل «بازگشت اقصا»نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

مولوی حبیب الله حسام استاد دانشگاه و رئیس شورای اخوت اسلامی افغانستان در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 31 سنبله 1401

مولوی حبیب الله حسام استاد دانشگاه و رئیس شورای اخوت اسلامی افغانستان در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389

در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 در کابل «بازگشت اقصا»نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

انجنیر احمدشاه احمدزی در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1392 در کابل 31 سنبله 1401

انجنیر احمدشاه احمدزی در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1392 در کابل

در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1392 در کابلنهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریفبه مناسبت روز جهانی قدس 1400 با عنوان: «آزادی فلسطین؛ میزان همت مسلمانان»

مولوی عبدالقادر ابراهیمی معاون شورای اخوت اسلامی افغانستان در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1394 در کابل 31 سنبله 1401

مولوی عبدالقادر ابراهیمی معاون شورای اخوت اسلامی افغانستان در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1394 در کابل

در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1394 در کابلنهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریفبه مناسبت روز جهانی قدس 1400 با عنوان: «آزادی فلسطین؛ میزان همت مسلمانان»

مولوی عبدالقادر قانت رئیس شورای حمایت از ارزشهای اسلامی و جهادی: در همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل 20 سنبله 1401

مولوی عبدالقادر قانت رئیس شورای حمایت از ارزشهای اسلامی و جهادی: در همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل

مولوی محمد سرور عمری: در همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل 20 سنبله 1401

مولوی محمد سرور عمری: در همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل

مولوی حبیبی صالحی استاد دانشگاه: همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل 20 سنبله 1401

مولوی حبیبی صالحی استاد دانشگاه: همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل

مولوی بازمحمد رحیمی معاون بنیاد دعوت اسلامی علمای افغانستان: همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل 20 سنبله 1401

مولوی بازمحمد رحیمی معاون بنیاد دعوت اسلامی علمای افغانستان: همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل

مولوی عبدالحکیم منیب رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان؛ همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل 20 سنبله 1401

مولوی عبدالحکیم منیب رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان؛ همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل