شهادت سردار سلیمانی ثابت ساخت که دنیای اسلام بی قهرمان نیست 25 جدی 1401

شهادت سردار سلیمانی ثابت ساخت که دنیای اسلام بی قهرمان نیست

سخنرانی مولوی محمد مختار مفلح رهبر نهضت اسلامی افغانستان در مراسم سومین سالیاد شهادت سردار سلیمانی درجمع اندیشمندانی از کشورهای تاجیکستان ، پاکستان قیرغیزستان و کشور میزبان جمهوری اسلامی ایران(شهادت سردار سلیمانی ثابت ساخت که دنیای اسلام بی قهرمان نیست )بسم الله الرحمن الرحیموبه نستعینالحمدلله والصلاه و السلام علی رسول الله و علی آله و […]

سخنرانی ها و مقاله ها - نهضت اسلامی افغانستان
استاد قربانعلی عرفانی یکاولنگی در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 در کابل «بازگشت اقصا» 31 سنبله 1401

استاد قربانعلی عرفانی یکاولنگی در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 در کابل «بازگشت اقصا»

در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 در کابل «بازگشت اقصا»نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

مولوی حبیب الله حسام استاد دانشگاه و رئیس شورای اخوت اسلامی افغانستان در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 31 سنبله 1401

مولوی حبیب الله حسام استاد دانشگاه و رئیس شورای اخوت اسلامی افغانستان در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389

در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1389 در کابل «بازگشت اقصا»نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

انجنیر احمدشاه احمدزی در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1392 در کابل 31 سنبله 1401

انجنیر احمدشاه احمدزی در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1392 در کابل

در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1392 در کابلنهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریفبه مناسبت روز جهانی قدس 1400 با عنوان: «آزادی فلسطین؛ میزان همت مسلمانان»

مولوی عبدالقادر ابراهیمی معاون شورای اخوت اسلامی افغانستان در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1394 در کابل 31 سنبله 1401

مولوی عبدالقادر ابراهیمی معاون شورای اخوت اسلامی افغانستان در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1394 در کابل

در همایش بزرگ روز جهانی قدس 1394 در کابلنهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریفبه مناسبت روز جهانی قدس 1400 با عنوان: «آزادی فلسطین؛ میزان همت مسلمانان»

مولوی عبدالقادر قانت رئیس شورای حمایت از ارزشهای اسلامی و جهادی: در همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل 20 سنبله 1401

مولوی عبدالقادر قانت رئیس شورای حمایت از ارزشهای اسلامی و جهادی: در همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل

مولوی محمد سرور عمری: در همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل 20 سنبله 1401

مولوی محمد سرور عمری: در همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل

مولوی حبیبی صالحی استاد دانشگاه: همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل 20 سنبله 1401

مولوی حبیبی صالحی استاد دانشگاه: همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل

مولوی بازمحمد رحیمی معاون بنیاد دعوت اسلامی علمای افغانستان: همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل 20 سنبله 1401

مولوی بازمحمد رحیمی معاون بنیاد دعوت اسلامی علمای افغانستان: همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل

مولوی عبدالحکیم منیب رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان؛ همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل 20 سنبله 1401

مولوی عبدالحکیم منیب رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان؛ همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل

خانم یاسمین سروری مشاور امور زنان؛ همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل 20 سنبله 1401

خانم یاسمین سروری مشاور امور زنان؛ همایش بزرگ علما و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دفاع از بیت المقدس 1397 شهر کابل