17 حمل 1400

 مولوی محمد مختار مفلح (سلسله درس های دینی دور جدید ۱۴۰۰) فرجام نیکو را در این شبکه ها دنبال کنید: توییتر:islamicmoaf1 یوتیوب: https://b2n.ir/k89250 تلگرام: https://t.me/joinchat/VHKgjV5TnaIUKG4j اینستاگرام: سایت نهضت اسلامی: https://islamaf.com//?cat=16 سایت پایگاه شورای قدس: http://qudscouncil.com/?cat=16

فرجام نیکو - نهضت اسلامی افغانستان
آموزش نماز (سلسله درس های دینی دور جدید ۱۴۰۰) مولوی محمد مختار مفلح 16 حمل 1400

آموزش نماز (سلسله درس های دینی دور جدید ۱۴۰۰) مولوی محمد مختار مفلح

مولوی محمد مختار مفلح (سلسله درس های دینی دور جدید ۱۴۰۰) فرجام نیکو را در این شبکه ها دنبال کنید: توییتر:islamicmoaf1 یوتیوب: https://b2n.ir/k89250 تلگرام:  https://t.me/joinchat/VHKgjV5TnaIUKG4j اینستاگرام: سایت نهضت اسلامی: https://islamaf.com//?cat=16 سایت پایگاه شورای قدس: http://qudscouncil.com/?cat=16

آموزش نماز (سلسله درس های دینی دور جدید ۱۴۰۰) مولوی محمد مختار مفلح 16 حمل 1400

آموزش نماز (سلسله درس های دینی دور جدید ۱۴۰۰) مولوی محمد مختار مفلح

مولوی محمد مختار مفلح (سلسله درس های دینی دور جدید ۱۴۰۰) فرجام نیکو را در این شبکه ها دنبال کنید: توییتر:islamicmoaf1 یوتیوب: https://b2n.ir/k89250 تلگرام:  https://t.me/joinchat/VHKgjV5TnaIUKG4j اینستاگرام: سایت نهضت اسلامی: https://islamaf.com//?cat=16 سایت پایگاه شورای قدس: http://qudscouncil.com/?cat=16

آموزش نماز  (سلسله درس های دینی دور جدید ۱۴۰۰) مولوی محمد مختار مفلح 16 حمل 1400

آموزش نماز (سلسله درس های دینی دور جدید ۱۴۰۰) مولوی محمد مختار مفلح

مولوی محمد مختار مفلح (سلسله درس های دینی دور جدید ۱۴۰۰) فرجام نیکو را در این شبکه ها دنبال کنید: توییتر:islamicmoaf1 یوتیوب: https://b2n.ir/k89250 تلگرام:  https://t.me/joinchat/VHKgjV5TnaIUKG4j اینستاگرام: سایت نهضت اسلامی: https://islamaf.com//?cat=16 سایت پایگاه شورای قدس: http://qudscouncil.com/?cat=16

اساس و بنیاد گناهان (سلسله درس های دینی) 16 حمل 1400

اساس و بنیاد گناهان (سلسله درس های دینی)

در باره غیبت (سلسله درس های دینی) 16 حمل 1400

در باره غیبت (سلسله درس های دینی)

حرکت به سوی خوبی ها (سلسله درس های دینی) 16 حمل 1400

حرکت به سوی خوبی ها (سلسله درس های دینی)

آداب صحیح خوابیدن (سلسله درس های دینی) 16 حمل 1400

آداب صحیح خوابیدن (سلسله درس های دینی)

آداب صحیح غذا خوردن (سلسله درس های دینی) 16 حمل 1400

آداب صحیح غذا خوردن (سلسله درس های دینی)

داستان واقعی… (سلسله درس های دینی) 16 حمل 1400

داستان واقعی… (سلسله درس های دینی)

داستان واقعی.. در وقت جستجو بین اجساد شهدا در یکی از مناطق در سرزمین سوریه چشمم به جسد فرزند ۱۶ ساله افتاد.. در جیبش دفترچه‌ای را پیدانمودند که روزانه گناهان خود را می‌نوشت وخود را محاسبه می‌کرد تمام گناهان هفته در همان دفترچه خود نوشته بود ای کاش واقعا گناه بود!! دوشنبه: بدون وضو خوابیدم. […]

آداب درست غذا خوردن (سلسله درس های دینی) 16 حمل 1400

آداب درست غذا خوردن (سلسله درس های دینی)

در ابتدای صرف غذا، گفتن بسم‌الله و خوردن با دست راست واجب است: ۱- از عمرابن ابی‌سلمه (رضی الله عنه) نقل است که گوید: رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: “به نام خدا آغاز کن و با دست راست و از جهت روبروی خود در ظرف غذا، خوردن را آغاز کن”(متفق‌علیه) ۲- عایشه (رضی الله […]