روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰به مناسبت گرامیداشت از چهل و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران برنامه ای ویژه ای نقاشی و سرود توسط کودکان افغانستان در کابل برگزار گردید. کودکان و نوجوانان افغانستانی از پیروزی و به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایران «دهه فجر» به عنوان کشور همسایه، دوست و برادر و همچنین […]

روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰به مناسبت گرامیداشت از چهل و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران برنامه ای ویژه ای نقاشی و سرود توسط کودکان افغانستان در کابل برگزار گردید.


کودکان و نوجوانان افغانستانی از پیروزی و به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایران «دهه فجر» به عنوان کشور همسایه، دوست و برادر و همچنین از امام خمینی به عنوان یک رهبر مدبر و سیاستمدار مقتدر که یک تحولی اساسی در جهان اسلام ایجاد کرد نقاشی کردند.
ما افتخار می کنیم که بسان ملتی با افتخار که در شکستن یک امپراتوری سرخ به نام شوروی سابق و بیرون راندن آمریکای جنایتکار که کارنامه های درخشان ما در تاریخ ثبت گردیده است


همچنان به ملتی باورداریم که دربیرون بردن پای استعمار سیاه ازمنطقه کارنامه ای به یاد ماندنی از خود برجای گذاشته است.
با نگاهی به سابقه تاریخی مبارزات مردمان دو قلمرو افغانستان و ایران نشان می دهد که مردمان این دو جغرافیا همواره و در درازنای تاریخ حیات شان حق طلب، عدالت خواه، ظلم ستیز و آزادیخواه بوده اند.


افغانستان و ایران دارای مشترکات بنیادی، فرهنگی، هم تباری و زبانی هستند و این مشترکات دو ملت را با وجود جدایی مرزهای سیاسی و حکومتی، علاقه مند به یکدیگر نگه دا شته است.
لذا لازم و ضروری می پنداریم که این بنیان ها تقویت شوند و به این ارزشهای اسلامی از هر دو طرف به عنوان نمادهای یگانگی و همدلی توجه بیشتر صورت گیرد.


این برنامه که به همت معاونت فرهنگی نهضت اسلامی افغانستان در کابل برگزار گردید تعدادی از کودکان و نوجوانان نقاش تصاویری از دهه فجر انقلاب اسلامی ایران را نقاشی کردند و سپس سرودی را در راستای دوستی و یگانگی دو ملت اجرا کردند.
در خاتمه به علاوه بر اینکه عموم نقاشان شرکت کننده در این محفل مورد حمایت و تشویق قرار گرفتند، به نقاشان برتر از سوی معاونت فرهنگی نهضت اسلامی افغانستان تحایفی نقدی و غیر نقدی اهدا شد.