به منظور كنجكاوي پهلوهاي مختلف قضاياي جهان اسلام و كنكاش روي ريشه‌يابي عوامل و رويكردهاي ناآرامي در جهان اسلام، به ويژه فلسطين و افغانستان جمعي از فرهيختگان و انديشوران كشور اعم از نمايندگان احزاب سياسي و نهادهاي مدني و نمايندگان ملت در پارلمان كشور، اساتيد دانشگاه ها خواهران مؤمن و… در نشستي به تاريخ 24/4/1388 […]

به منظور كنجكاوي پهلوهاي مختلف قضاياي جهان اسلام و كنكاش روي ريشه‌يابي عوامل و رويكردهاي ناآرامي در جهان اسلام، به ويژه فلسطين و افغانستان جمعي از فرهيختگان و انديشوران كشور اعم از نمايندگان احزاب سياسي و نهادهاي مدني و نمايندگان ملت در پارلمان كشور، اساتيد دانشگاه ها خواهران مؤمن و… در نشستي به تاريخ 24/4/1388 خورشيدي در هوتل سنترال كابل زير عنوان «كشور ما و قضاياي امت اسلامي» كنكاشي در باب چيستي روابط افغانستان و مسايل ستراتيژيك جهان اسلام به بحث نشستند كه موارد مهم آجنداي جلسه شامل موضوعات ذيل بود:

— ضرورت تاسيس نهاد مشورتي قضاياي جهان اسلام

— تعيين عناوين فعاليت هاي اين نهاد

— تعيين نشست ها و موعد آن

— تصويب آجنداي جلسات

— تصويب اساسنامه و مرامنامه

— تعيين اولويت هاي كاري و رديف بندي آنها

ابتدا محفل با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد توسط استاد لطف الله حق پرست استاد دانشگاه و منشي شوراي اخوت اسلامي افغانستان آغاز گرديد.

سپس مولوي محمدمختار مفلح رهبر نهضت اسلامي افغانستان ضمن خوش آمديد گفتن به حاضران مجلس سخنان مقدماتي خويش را اين طور بيان داشته و مجلس را اين گونه به معرفي گرفتند: برادران عزيز، انديوالان مسلمان، خواهران عزيز، رؤساي احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي، نمايندگان ملت در پارلمان كشور! از آنجايي كه شما مي دانيد ملت ما در بيش از سه دهه شده است كه در آتش بحران مي سوزد و هنوز هم اين آتش در كشور ما شعله ور بوده و هر روز از ملت ما قرباني مي گيرد. اگر نيك نگريسته شود ريشه‌هاي تمام بدبختي ها، نابساماني ها و بحران هاي موجود در كشور ما از آن سوي مرزها سرچشمه گرفته و مي ‌گيرد. به گونه مثال اگر فلسطين آرام باشد، اگر آسياي ميانه از دست درازي و مداخله مغرضان مصوون باشد، چه نيازي هست كه عده يي از بيرون مرزها بيايند و در كشور ما پايگاه هاي تروريستي بسازند. در حقيقت ريشه تمام نابساماني ها در جاهايي است كه ما بايد بالاي آنها تماس بگيريم.

مولوی محمد مختار مفلح رهبر نهضت اسلامی افغانستان

آري! آن گونه‌اي كه پيداست جهان اسلام از ديرباز بدينسو گرفتار آشوب، تجاوز، اشغال، از سوي خودكامه‌گان بيروني و استعمار غرب و گاهي با پا درمياني شيطنت ها و توطئه هاي مرموز و آشكار آنان در بر انگيختن شورش ها، اختلافات و كشاكش‌هاي داخلي ملل اسلام است. و از همه مهمتر، اينك بازي خطيري به بهانه مبارزه عليه تروريزم و فروپاشي لانه‌هاي تروريستان در كشورهاي اسلامي به ويژه افغانستان به راه افتاده است كه اين در واقع براي توسعه دامنه آشوب و ناامني از سوي نيروهاي بيروني در كشور هاي اسلامي بهانه مي‌دهد و اينها بدون تفكيك ميان مردان اين چنيني و بي‌گناهان بدور از صحنه جنگ، به آزار و آسيب مردم روي مي‌برند كه اين بزرگ ترين سدي براي حفظ آرامش، پاسداشت استقلال و خود اراديت، پيشرفت در عرصه هاي گونه گون زندگي و بر افراشته بودن درفش آزادگي و آزاد انديشي براي مسلمانان جهان اسلام قرار گرفته است.

مولوي مفلح گفت، هدف از گردهم آمدن ما در اينجا اين است كه براي دريافت راه حل هاي مناسب و كارآمد جهت برون رفت از بحران كنوني جهان اسلام به خصوص كشور ما بحث نماييم تا يك نهادي كه بتواند روي اين موضوع كار نمايد ساخته شود. طوري كه از قبل با اكثر دانشمندان و انديشمندان مشوره‌هايي در اين مورد صورت گرفته است و اساسنامه و مرامنامه آن طي مسوده يي ترتيب گرديده است كه در اين جلسه روي آن بحث و تبادل نظر خواهيم داشت.

آقاي مفلح پيشنهاد كردند، جهت پيشبرد امور جلسه به صورت درست مي‌بايد كه يك نفر از جمع حاضران به عنوان منشي جلسه انتخاب گردد، تا در راستاي جمع آوري ديدگاه ها و نظريات سكتگي رونما نگردد كه بعد از مشاوره جمعي آقاي لطف الله حق پرست با اكثريت آرا به عنوان منشي جلسه انتخاب شدند.

بعداً آقاي عالمي بلخي عضو مجلس نمايندگان كشور به ايراد سخن پرداخته گفتند، ابتدا از آقاي مفلح تشكر مي‌كنم اين مجلس را ترتيب دادند و دوستان را دعوت كردند، و جناب حق پرست كه بعنوان منشي جلسه انتخاب شدند البته يك انتخاب كاملاً بجاست، اميدوارم كه انشاءالله اين كار فرجام خوب داشته باشد. پيشنهاد من اين است كه صرف با يك نفري كه همين جلسه را اداره كند و سمت دهي نمايد و به صورت خوب بتواند به پيش ببرد نياز دارد كه يك نفر مسئوليت رياست و ادارة جلسه را بعهده بگيرد. چون منشي صاحب صرفاً يادداشت هاي خود را مي كند، من از جناب مفلح بعنوان باني و موسس اين گونه جلسات و دعوت كننده دوستان مي خواهم كه اگر جناب انجنيرصاحب احمدشاه احمدزي رياست مجلس را بعهده بگيرد بعنوان مسن ترين فردي كه درين مجموعه هست. شايد مجلس استقامت بهتري بتواند پيدا بكند.

سید حسین عالمی بلخی

يك نكته‌يي را كه من ميخواهم عرض بكنم اينكه ما دراينجا به يك تعداد اوراق نوشته شده مواجه شديم كه از قبل آماده شده كه عبارت از مرامنامه و اساسنامه هست، ديدگاه هست و يك فراخوان هم هست. في‌البداهه نظر دادن در اين مجلس كه باز مولوي صاحب مفلح بگويد كه گپ تمام شد و همه اين موضوع را قبول كرد كار مشكل و دشوار مي‌شود.

پيشنهاد من اين است كه در اصل ضرورت اين چنين مجموعه اگر امروز دوستان اظهار نظر بكنند به صورت كلي. كساني كه موافق به وجود آمدن اين چنين مجموعه‌يي بوده باشند بعد در رابطه با نامش و در رابطه با اساسنامه و اهدافش و مسايل ديگر، اين نوشته ها را صرفاً به عنوان يك يادداشت امروز همراه خود داشته باشند، آن را مطالعه بكنند و مطالب ديگري را هم برآن اضافه بكنند، ديدگاه خود شان را مشخص بكنند، و اگر از اين جمع در ختم مجلس هم يك هيئت مختصر چهار و پنج نفري انتخاب شود كه ديدگاه ها را جمع بكند و در يك مجلس ديگري ارائه بكند تا بتوانيم اساسنامه و مرامنامه را تصويب بكنيم شايد مفيد باشد.

به تعقيب آن، آقاي انجنير صاحب احمدشاه احمدزي رئيس حزب اقتدار اسلامي افغانستان گفت: پيشنهاد من اين است كه امروز دوستان اين اوراق را مطالعه بكنند، نظري مي داشته باشند مبني بر اينكه كم مي كنند يا اضافه مي كنند. بعداً روز ديگري را آقاي مفلح در نظر بگيرند و برادران را خبر بدهند باز باهم جمع مي شويم و در اين مجلس اگر دوستان اجازه مي‌دهند همين هيئت پنج نفري را من تعيين بكنم كه از سوي حاضران جلسه تاييد شد. سپس آقاي احمدزي هيئت پنج نفري را اين طور به معرفي گرفتند: آقاي مولوي مفلح به عنوان باني و موسس اين نهاد آقاي لطف الله حق پرست، آقاي وحيد مژده، آقاي رحماني و يك نفر از خانم ها هر كدام كه خود شان موافق باشند. اين پنج نفر به عنوان هيئت توحيد نظريات باشند كفايت مي‌كند.

سپس منشي جلسه رشته سخن را گرفته گفت: به نظر من اينجا ديدگاه يا مرامنامه، اساسنامه و يك ورق بعنوان پرسشنامه هست كه هركس مي‌تواند آن را مطالعه و بعداً نظر خود را در پايين هر سوال تحرير نمايد.

به نظر من اگر ما پنج نفري به صورت گروپ وار تقسيم شويم و روي آن بحث نماييم درست خواهد بود چون به نظر من اين موضوع كار گروپي است.

آقاي احمدزي بار ديگر گفتند، طوري كه پيشتر هم گفتم، مطالب و موضوعات همه روي اوراق نوشته شده، برادران اوراق را با خود داشته باشند، مطالعه بكنند و بعداً هيئت پنج نفري در بين خود بنشينند و ديدگاه ها را جمع نموده به مجلس بعدي ارائه كنند. چون طوري ديده مي شود كار يك روز نيست، همين كافي است كه امروز از اصل موضوع با خبر شديم و من فكر مي كنم كه طرح خوبي است و هيچ كسي اين موضوع را رد نمي‌كند، چون مسأله خوبي است. قضاياي مسلمانان و حوادثي كه مسلمانان با آن روبرو هستند بايد علما، دانشمندان و ديگر برادران بايد نظر بدهند.

سخنران ديگر اين محفل، آقاي استاد اكبري رئيس حزب حركت اسلامي افغانستان و عضو مجلس نمايندگان بودند، ايشان اظهار داشتند، عرض من در اين رابطه اين است كه اصل موضوع در اينجا بايد صحبت شود، كسي نظر مخالف دارد يا ندارد و يا اگر اتفاقي داريم اصل موضوع بايد بحث شود. خواهران و برادراني كه اينجا آمده اند اين اوراق با خود داشته باشند مطالعه كنند، چون من يك روز دو روز را ناكافي مي‌دانم.

استاد محمد اکبری

بينيد مركز تحقيقاتي جهان اسلام يا مركز تحقيقات يا شوراي تحقيقات به هر صورت اين يك موضوع كلان است. پيشنهاد من اين است تا چهارشنبه آينده براي هر يكي از خواهران و برادران وقت داده شود كه در اينجا تحقيق و مطالعه بكنند و مطالعات و يادداشت هاي خود را درآنجا درج نموده و به هيئت پنج نفره بسپارند و هيئت پنج نفره يك هفته ديگر وقت داشته باشد تا ديدگاه را جمع آوري كرده به صورت فشرده و اصلاح شده به مجلس آينده ارائه كند تا به صورت درست مورد تصويب قرار گيرد.

من فكر مي كنم از اينكه موضوع جهان اسلام يك موضوع بسيار بزرگ است، بناءً ما بايد از عجله كار نگيريم و قدم را به تأني برداريم تا نشود خداي ناخواسته درآينده به مشكلي روبرو شويم.

متعاقباً منشي جلسه آقاي حق پرست گفتند، برنامه ها از سوي دوستان معرفي شد، در اينجا لازم است كه روي مسايل مالي و منابع تمويل آن تماس گرفته شود، چون موضوع قضاياي جهان اسلام است، بناءً بايد روشني انداخته شود كه چگونه و با كدام صلاحيت و امكانات ما مي توانيم همچون موضوعي را راه اندازي نماييم.

آقاي احمدزي بار ديگر گفت: برادران و خواهراني كه در اينجا حضور دارند، من فكر مي كنم براي اين مسأله كافي نيست، بايد برادران و خواهران ديگري هم در جريان قرار بگيرند، نظريات و پيشنهادات آنان هم در اينجا درج شود. بعداً بر اساس آن كميته ها تعيين مي‌شوند مانند كميته فرهنگي، سياسي، مالي واداري وغيره. اگر واقعا مي‌خواهيد كه يك مركز مطالعات بسازيم يك گپ كلاني است. گپ ساده هم نيست بلكه بسيار مهم است. بايد علما، دانشمندان و چيز فهمان بيشتر در اينجا دعوت شوند.

سخنران بعدي، خانم حبيبه دانش نماينده پارلمان كشور بود، ايشان گفتند، طوري كه از نامش پيداست موضوعي كه مطرح شده كاملاً يك موضوع مهم است. بدون شك موضوعاتي كه ما امروز درآن دست و پا مي زنيم، تهاجمات فرهنگي‌يي را كه مي‌بينيم، قضايا و حوادث مختلفي كه ما درگير آن هستيم، بدون شك ايجاد همچو نهاد كاملاً احساس مي‌شود. به باور من اگر همچو يك نهادي به وسيله يك قشر خاص و كوچك ساخته شود نتيجه بخش نخواهد بود. به باور من اگر از اقشار مختلف جامعه اعم دانشمندان، علما، بزرگان دين خواسته شود تا بتوانيم نظريات باز و جامع درين باره داشته باشيم كه خداي ناخواسته فردا واكنش هاي منفي در قبال نداشته باشد بهتر خواهد بود.

خانم حبیبه دانش

سپس خانم آمنه افضلي وزير مشاور رئيس جمهوري اسلامي افغانستان به ايراد سخن پرداخته گفت: طوري آقاي انجنيرصاحب احمدزي فرمودند، اين يك بحث بسيار بزرگ است، نياز به فكر بيشتر دارد. اما آنچه براي من قابل پرسش هست و مي خواهم سوال بكنم كه وقتي ما مي خواهيم يك نهادي را پيرامون قضاياي جهان اسلام داشته باشيم بايد براي مان روشن باشد كه با كدام ظرفيت و باكدام امكانات مي توانيم روي قضاياي جهان اسلام بحث كنيم و مشوره بدهيم در حقيقت به جهان اسلام. از آنجايي كه خود ما درگير بسياري از مسايل و مشكلات هستيم. مشوره دادن خيلي دشوار است خوب است كه ايجاد همچو نهاد حمايتي براي مسايل اسلامي در افغانستان ساخته شود. ولي اگر ما خواسته باشيم مشوره بدهيم به جهان اسلام و بر قضاياي اسلامي من فكر مي كنم كه اين موضوع امكانات مالي بسيار گسترده و ظرفيت هاي بسيار بالايي مي خواهد.

من فكر مي كنم كه هم از نگاه امكانات و منابع مالي و از نگاه شخصيت هاي معتبري كه بتوانند پيرامون اين موضوع بحث بكنند و نظر مي‌بدهند. كمي و كاستي احساس مي شود فقط مي خواستم همين موضوع روشن شود كه بر اساس كدام منابع و ظرفيت ها مي توانيم اين گام را برداريم.

بعداً آقاي فاضل زاده به ايراد سخن پرداخته گفت: به نظر بنده اگر ما مشخصاً روي اهداف بحث كنيم تا حدودي جواب خواهران مان را مي توانيم پيدا كنيم، با چه ظرفيت چه امكانات با توجه به اهداف پي خواهيم برد؛ طبيعي است كه از پشت اهداف توانمندي خودمان هم يك بازنگري مي شود تا روي اين مسأله يك برنامه ريزي بتوانيم. آنچه كه خواهر مان گفت، راست مي‌گويد، اگر ما مسأله را بسيار بزرگ بگيريم با توجه به عنوان بسيار بزرگ و موضوع بسيار مهم، فكر نمي كنم در توانمندي ما و شما باشد. لذا پيشنهاد من اين است كه در قدم اول روي اهداف كار كنيم، و بر اساس توانمندي و امكانات خودمان روي آن بحث كنيم، تا از اين جلسه دست خالي نرويم.

سپس آقاي مفلح افزودند، مي خواهم به پاسخ خانم افضلي بگويم كه اين نهاد يك نهادي است كه از تمام احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي ساخته مي‌شود، در حقيقت به گرفتن جواز از وزارت عدليه هم ضرورت نيست، چون يك نهاد مستقل نيست، بلكه يك نهاد مشورتي و شورايي است. مثلاً استاد اكبري از سازمان خود در اين نهاد يك نفر نماينده مي داشته باشد، و انجنير صاحب احمدزي از سازمانش يك نفر نماينده مي داشته باشد ما از نهضت اسلامي دراينجا يك نماينده مي داشته باشيم. تعدادي از نمايندگان مجلس كه اينجا حضور دارند عضو اين نهاد مي‌باشند.

ديگر اينكه در رابطه به منابع تمويل و وجوه مصارف آن بطور بسيار فشرده ذكر گرديده است. بطور مثال يك حزبي كه بتواند چندين جلسات را در يك ماه داير كند، آيا نمي تواند كه ماهانه پنجصد يا صد دالر به اين نهاد بسپارد تا اين نهاد بتواند تمويل شود؟  و مسأله ديگري كه اينجا اشاره شده، اين نهاد كدام مركز خاص ندارد كه زياد مصارف در بر داشته باشد، چون جلسات اين نهاد دوره‌يي است، مركز يكي از احزاب عضو مي تواند كه دفتر يا مركز آن باشد. در مجموع اگر بحث شود كه اين نهاد ساخته شود يا نشود بسيار مهم است.

آقاي مفلح گفتند، در رابطه به سوال خانم دانش بايد بگويم كه، ما جلسه بعدي را همينجا اعلام مي كنيم چون ظرفيت اينجا كم است مي شود جلسه بعدي را در هوتل هرات برگزار نماييم كه هم جاي وسيع دارد و هم ما مي توانيم كه در جلسه آينده دوستان بيشتري را دعوت كنيم. اما از اينكه به گفته حاجي آغا از اين جلسه دست خالي نرويم، بياييد بحث بكنيم كه در اصل آيا ساختن همچو نهاد ضروري است يا خير؟

متعاقباً آقاي عالمي بلخي اضافه كردند، به گفتة جناب مفلح صاحب، من فكر مي كنم اگر دوستاني كه دراينجا حضور دارند، سر اصل ضرورت تاسيس اين نوع نهاد بحث بكنند چيز بسيار مفيد است. حالا كميت و كيفيت اش كه چگونه بوجود مي‌آيد، چه امكاناتي مورد نياز هست، از كجا تمويل مي‌شود، چقدر ما مي توانيم ساحه كاري خود را وسيع بگيريم، در سطح جهان اسلام يا محدودتر بالآخره اينها موضوعاتي است كه به نظر من هيئتي كه موظف شده اينها نظريات را تا جلسه بعدي جمع بندي مي كنند.

آقاي بلخي افزودند، اگر دوستان براي تأسيس همچو نهاد نظر موافق دارند به باور من موضوع حل شده و ديگر لزومي براي بحث نيست، نظر من اين است كه بياييد مشخصاً روي اهداف بحث بكنيم. چون به نظر من بسيار ضرورت است كه چنين نهادي ساخته شود. من كاملاً موافق هستم و بايد خيلي زودتر اين كار صورت مي گرفت، به هر حال اين موضوع يك موضوع اسلامي است. طوري كه پيامبر بزرگوار اسلام فرموده اند: (من اصبح ولم يهتم بامور مسلمين فليس بمسلم) هر كسي به فكر مسلمان ها نباشد و در اين مورد فكر نكند فليس بمسلم، پس بعنوان يك مسلمان به هر مسلمان ديگر و در هر گوشه‌يي از سرزمين خدا اين وظيفه را دارد كه تلاش بكند، ابتدا از وضعيت مسلمانها آگاهي پيدا بكند و بعداً در رابطه به سرنوشت آنها و در رابطه به امور مسلمانها اهتمامي بورزد.

در ابتدا بايد اين نهاد بتواند يك مركز معلوماتي وسيع و دقيقي را بوجود بياورد كه ما و شما بتوانيم معلومات كافي پيدا بكنيم و از آن چيزي كه در جهان اسلام مي گذرد بي تفاوت نباشيم.

سخنران ديگر اين محفل آقاي انجنير احمدشاه احمدزي بودند، ايشان نيز يادآور شدند كه درين شكي نيست كه همه حاضرين بر ايجاد همچو نهادي موافق هستند، اما به نظر من اين مسأله به تحقيق بيشتر نياز دارد، خوب بود كه زماني ازدوستان مشورت مي خواستيد ابتدا بايد ذهنيت ايجاد مي‌شد. حالا پيشنهاد من اين است كه طوري كه دوستان فرمودند، بايد اساسنامه و مرامنامه مطالعه شود و نظريات در رابطه جمع آوري گردد بعداً تصميم نهايي گرفته شود.

سخنران بعدي آقاي آيت الله سيدمحمدعلي صدر خطيب مسجدجامع و تكيه خانه چنداول بودند، كه ايشان در لابلاي صحبت هاي شان گفتند، با جمعبندي كه از صحبت همه بزرگواران و عزيزان فرمودند، بايد كه با دست خالي بيرون نرويم، ابتدا نظر بنده اين است كه نسبت به تعيين اسم، اين اسمي كه شما اينجا بيان فرموده ايد، طوريكه در يكي از ماده هاي اين اساسنامه نيز گفته شده كه اين نهاد شورايي است، اگر قرار براين است كه از همه احزاب و نهادها نظر مي خواهند بايد همه آنها نظر بدهند، و چيز ديگر اينكه از همين ابتدا بايد مشخص بشود كه ما تنها به جهان اسلام كار داريم و به ديگران ارتباط نداريم. اگر در تعيين نام و مشخصات بحث شود كه شورا است يا نهاد است، تا در جلسات آينده زير نام مشخص باهم جمع شويم، اميدوارم كه دوستان نظر خود شان را ارائه بفرمايند.

بعداً آقاي انجنير احمدشاه احمدزي ضمن صحبت هاي شان گفتند، من فكر مي كنم كه اين جلسه يك جلسه مقدماتي است، به نظر من طوري كه دوستان هم اشاره كردند در جلسه هاي بعدي دانشمندان بيشتري دعوت شوند تا از نظرات ايشان هم استفاده بكنيم. چون وقتي كه ما ميخواهيم در رابطه با جهان اسلام صحبت بكنيم و مشكلاتي كه در رابطه با جهان اسلام وجود دارد در برابر امت هاي اسلامي، اين را مي طلبد كه در جلسات بعدي دانشمندان و صاحب نظران بيشتري اشتراك نمايند. 

آقاي مولوي جان محمد گفتند، ببينيد ما وشما اگر تاريخ اسلام را ورق بزنيم مي بينيم كه جامعه اسلامي هميشه از طرف دشمن كه ضربه خورده است همه اش از ديدگاه فرهنگ بوده است نه از ديدگاه مقابله و مبارزه ديگري. به همين گونه كشور ما اكنون دچار مشكلاتي است كه مسلمان جايگاه مشخص خود را در جامعه دقيق پيدا نكرده است و يا اينكه اصول درست روش اسلامي كه زندگي انسان در آن نهفته است، آن را بايد پيدا بكنيم ما هم از اين موضوع دلسرد هستيم، پس آناني كه از علوم بي‌بهره هستند چگونه مي توانند از عهده آن به خوبي بدر آيند.

ببينيد قرآنكريم مي‌فرمايد: (كنتم خير امة اخرجت للناس) بهتر بودن امت آخر الزمان را برهمين مبنا نهاده شده كه اصول و روش زندگي به دوش همين ملت هست. بنابر اين از ديدگاه من ساختار همچو نهادي صددرصد ضرورت امروز جامعه مان است.

هرچند نهادها و احزاب سياسي ديگري هم وجود دارند، اما آنها به گونة كه عملاً درين راستا كاري بكنند كه درخششي داشته باشد انجام نشده است، اگر آقاي مفلح اين گام را نهاده اند كه تمام اقشار و گروه ها بيايند مشتركاً در اين نهاد كار بكنند، كار بسيار خوبي است، اما بايد ترس از اين نداشته باشيم كه ما كيستيم و چيستيم؟

خواهش من از همه دوستان اين است كه گامي را كه جناب مفلح برداشته اند، با همين مجموعه كه اينجا حضور دارند، تصميم بگيريم و آهسته، آهسته با دانشمندان، علما و صاحب نظران ديگري كه در جامعه حضور دارند در برنامه هاي بعدي شركت بكنند، بسيار يك گام درستي است.

آخرين سخنران اين محفل آقاي وحيد مژده بودند، ايشان در لابلاي صحبت هاي شان اظهار داشتند كه، به نظر من كاري كه اساس آن گذاشته شده است يك كار بسيار نيك است، دغدغه هايي را كه دوستان در اينجا مطرح كردند من فكر مي كنم كاملاً بجا و به مورد است اگر ما بتوانيم كار مان ادامه پيدا بكند بايد اين موارد را مد نظر داشته باشيم. و نكته ديگر اين كه اگر ما قضاياي جهان اسلام را مورد ارزيابي قرار بدهيم، عده‌يي از مردم در جهان اسلام و به خصوص در بين ما مسلمانان نسبت به قضاياي امت اسلامي ‌علاقه يي ندارند و زندگي خود را پيش مي برند.

و عدة ديگري هستند كه براي حل بحران خواستار تعامل و تفاهم با دنياي غرب هستند و يك عدة ديگر اصلاً تعامل و تفاهم با دنياي غرب را كاري بيهوده مي‌دانند و خواستار تقابل هستند كه در اصل مشكلات امروز هم ناشي از همين مسأله است.

بنابر اين خود مسأله كه ساختن چنين نهاد است ضرورت احساس مي شود و مشكلات موجود در دنياي اسلام به ويژه در كشور ما موجوديت چنين تشكل را حتمي و ضروري مي پندارد اما چه كساني اين اساسنامه و مرامنامه را زحمت كشيدند، لطف كردند و تا اين مرحله رساندند كار خوبي كرده اند به هر صورت اگر كاستي هايي هم وجود دارد مي‌شود در جلسات آينده روي آن بحث و تبادل نظر صورت گيرد.

در اخير هم بار ديگر بحث اسم آن اين نهاد صورت گرفت، كه آقاي استاد اكبري گفتند، به نظر من «مركز مطالعات قضاياي امت اسلامي» درست است، و به دنبال آقاي جعفري رئيس حزب رفاه افغاستان اظهار داشتند كه براي اين موضوع اگر يك نامي كه جامع تر و كامل تر باشد بهتر است مثلاً «كميته بررسي قضاياي جهان اسلام» يا شبيه اين يعني چيزي باشد كه جامع‌تر باشد.

قابل يادآوري است كه مشاركين گفتمان مزبور، اين همه موضوعات را بعد از تبادل نظريات و مباحثه همه جانبه به تصويب رسانيدند، جز بند پنجم آجندا يعني تصويب اساسنامه وتعيين نام اين نهاد را به جلسه بعدي گذاشتند.

همچنان در جلسه يادشده يك هيأت پنج نفري به رياست آقاي مفلح تعيين گرديد، تا آنها با همگامي و مشورت هم، در زمينه تنظيم و تنسيق و جلو بردن بهتر كار تلاش نمايند.

اين نهاد مشورتي وظيفه خواهد داشت كه هرازگاهي قضاياي امت و جهان اسلام به ويژه قضيه داغ فلسطين و افغانستان را پژوهش و مطالعه نمايند تا در روشنايي درك و شناخت عوامل بحران و مشكلات، به جستن راهكارهاي بيرون رفت بپردازند و در سراي فاني، قدمي در راستاي اداي رسالت ايماني خود حتي المقدور بردارند.