ایران اسلامی با توجه به تاریخ، فرهنگ و تمدن که دارد در مقاطع مختلف زنان این کشور پا به پای مردان برای تحقق خواسته ها و اهداف شان به میدان آمدند، انقلاب بهمن ماه 1357 نمونه بارز این حرکت سترگ و خود جوش تعاون زنان در کنار مردان بود که یکی از خواسته های مهم […]

ایران اسلامی با توجه به تاریخ، فرهنگ و تمدن که دارد در مقاطع مختلف زنان این کشور پا به پای مردان برای تحقق خواسته ها و اهداف شان به میدان آمدند، انقلاب بهمن ماه 1357 نمونه بارز این حرکت سترگ و خود جوش تعاون زنان در کنار مردان بود که یکی از خواسته های مهم این انقلاب، استحکام نظام اسلامی و امنیت دوباره خانواده بود. در زمان شاه با الگوگیری از غرب، زن مورد بی مهری قرار گرفته بود حجاب اسلامی جزء فرهنگ و رسوم پسندیده ای این مردم است قطعا هیج نظامی اجازه نخواهد داد که به فرهنگ و سنت های اجتماعی تجاوز صورت گیرد.
با توجه به اینکه زن به عنوان مادر و زن به عنوان همسر ستون‌های جامعه اسلامی محسوب می‌شوند، غرب می‌خواهد تا از طریق فاسد کردن زنان این ستون محکم را از بین ببرد و مانند جامعه خود خانواده‌ها را سرد، بی‌روح و ازهم‌گسیخته کند.
در جهان غرب چیزی به عنوان خانواده مطرح نیست و امروز آنها دنبال این هستند که این کانون محکم را در جوامع اسلامی نیز از بین ببرند.
مردم ایران را به لحاظ فرهنگی، علم و دانش نمی توان با خیلی از کشورهای همسایه مقایسه کرد. قطعا مردم با فرهنگ ایران بر تحولات که مستقیما توسط استکبار جهانی و یا ایادی شان در کشورهای همسایه اتفاق افتاد که باعث گسست نظام، بنیان های اجتماعی و سیاسی شد اشراف دارند و واقف هستند، دخالت کشورهای خارجی به بهانه دموکراسی و مردم سالاری باعث شد تا همه چیز درین کشورها فرو بپاشد.
گذشت، مدارا و مهربانی جزء ویژگی های دولت اسلامی و دولتمردان ایران اسلامی است؛ ایران دارای تعدد و تکثر اقوام و مذاهب است؛ برخورد یکسان با تفاوت های قومی و مذهبی در دولت اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. نباید این تفاوت ها را نادیده گرفت تا جمع کثیری مورد بی مهری قرار گیرند.
حوادث که در جمعه خونین زاهدان اتفاق افتاد از سوی خیلی از جمله رسانه ها مورد بی مهری قرار گرفته و اتهاماتی از قبیل تجزیه‌طلب، تروریست بر آن ها وارد شده است از دولت و مسئولین مربوطه تقاضا داریم نسبت به تحقیق و بررسی دقیق و بی‌طرفانه موضوع، شناسایی و مجازات عاملان این کشتار بی‌رحمانه جدی بوده ودلجویی از داغ‌دیدگان این حادثه را فراهم کرده تا بستر تفاهم و تساند میان مردم ایران اسلامی و مسوولان نظام بیشتر گردد .
نهضت اسلامی افغانستان همگان را به مراعات رفتار مسالمت آمیز و برخورد متمدنانه، پرهیز از خشونت و عدم تعرض به حریم و حرمت جان و مال انسان ها، عدم برهم زدن آرامش و امنیت مردم و خودداری از قتل و خونریزی فرا می خواند، زیرا که اینگونه اقدام ها چه توسط ارگان های دولتی و یا شهروندان صورت گیرند، حرام و ممنوع هستند و باید درجهت حفظ نظام اسلامی همه کوشا باشند.
۵/ عقرب/ آبان / ۱۴۰۱ هجری آفتابی
کابل – افغانستان