یکصد سال پیش در تاریخ ۱۱ عقرب/ آبان ۱۲۹۶ برابر با ۲ نوامبر ۱۹۱۷م‌ اعلامیه سراسر خفت‌بار و ننگین آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه وقت انگلیس صادر و در آن از موضع مثبت دولت لندن برای ایجاد خانه ملی برای یهودیان در سرزمین مقدس فلسطین خبر داد.این جنایت تاریخی از ابعاد مختلف حرکتی استعماری و […]

یکصد سال پیش در تاریخ ۱۱ عقرب/ آبان ۱۲۹۶ برابر با ۲ نوامبر ۱۹۱۷م‌ اعلامیه سراسر خفت‌بار و ننگین آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه وقت انگلیس صادر و در آن از موضع مثبت دولت لندن برای ایجاد خانه ملی برای یهودیان در سرزمین مقدس فلسطین خبر داد.
این جنایت تاریخی از ابعاد مختلف حرکتی استعماری و قدرت‌طلبانه است که مسئول آن انگلستان و متحدانش می‌باشند و فلسطینی‌ها ساکنان تاریخی این سرزمین و امت اسلامی و سایر ملل جهان به اشکال مختلف مخاطب و قربانی این اقدام شوم می‌باشند.
این اعلامیه را باید سرآغاز تلاش جدی صهیونیسم در عرصه بین المللی برای موجودیت رژیمی جعلی، سفاک و خون آشام دانست که با هدف اشغالگری، کشتار فلسطینیان و غصب اراضی ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین ادامه داد. جیمز بالفور با این نوشتار بذر کینه، خشم، کشتار، جنگ، ویرانی و تجاوز به مردان و زنان و کودکان فلسطین را رقم زد و بخشی از جامعه اعراب نیز با انواع خیانتهای خود به آبیاری آن پرداخت و گروهی از شیوخ عرب هم با همکاریها و نشستهای خود با کشورهای غربی نه تنها کمکی در حل مشکل نکردند بلکه مطامع سیاسی ، اقتصادی و امنیتی، آنان را وا داشت، گستره آن را تا به امروز ادامه داده تا شاید طرح نیل تا فرات را عملی سازند.
آنچه مسلم است جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی علی الخصوص کشورهای عربی مادامی که اقدامی جدی در استیفای حقوق آوارگان و ملت فلسطین انجام ندهند، شرمساری مساعدت با جنایتکاران صهیونیست را تا ابد بر دوش خواهند کشید.
نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف ضمن محکوم کردن سالروز صدور اعلامیه بالفور از مسلمانان جهان، فلسطینیان، کشورهای عربی و مبارزان راه حق و عدالت و از همه وجدان های بیدار می خواهد تا به شکل واحد، جامعه غرب و دولت انگلیس را تحت فشار قرار داده تا با تفکر درباره جنایتشان در حق فلسطینیان، به اشتباه تاریخی خود درباره سرزمین و ملت فلسطین که از هزاران سال پیش تا کنون همراه پدران و اجداد خود در این سرزمین زیسته اند و بموجب سند یونسکو “مسجدالاقصی فقط به مسلمانان تعلق دارد” اعتراف کرده و درباره ملت فلسطین انصاف داشته و این ظلم تاریخی را که بر ملت فلسطین روا داشته اند بپذیرد.
نهضت اسلامی افغانستان
۱۱ عقرب/ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۲ نوامبر ۲۰۲۲
کابل – افغانستان