جمعه آخر ماه مبارک رمضان ۱۴۳۲ مصادف با ۴ سنبله ۱۳۹۰ با حضور شخصیت های سیاسی، فرهنگی، علماء، دانشجویان و هزاران تن از باشنده گان شهر کابل با گردهمایی بزرگ، در مقابل مسجد شاه دوشمشیره ولی از روز جهانی قدس، تجلیل به عمل آمد. هزاران تن از مرد و زن مسلمان کابل پس از ادای […]

جمعه آخر ماه مبارک رمضان ۱۴۳۲ مصادف با ۴ سنبله ۱۳۹۰ با حضور شخصیت های سیاسی، فرهنگی، علماء، دانشجویان و هزاران تن از باشنده گان شهر کابل با گردهمایی بزرگ، در مقابل مسجد شاه دوشمشیره ولی از روز جهانی قدس، تجلیل به عمل آمد. هزاران تن از مرد و زن مسلمان کابل پس از ادای نماز جمعه با برگزاری تجمع روز جهانی قدس، حمایت شان را ازمردم بی دفاع فلسطین اعلام کردند.