دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد که درخواست مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون نظرخواهی از این دادگاه در مورد ماهیت اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی را دریافت کرده است.به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این دادگاه روز جمعه اعلام کرد که درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را از طریق […]

دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد که درخواست مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون نظرخواهی از این دادگاه در مورد ماهیت اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی را دریافت کرده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این دادگاه روز جمعه اعلام کرد که درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را از طریق نامه ارسالی از سوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در تاریخ ۱۷ ژانویه جاری دریافت کرده و این درخواست روز پنجشنبه گذشته ثبت شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل ۳۱ دسامبر با اکثریت آرا به طرح ارائه شده از سوی فلسطینیان پیرامون صدور رأیی قانونی از دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه پیرامون ماهیت و وضعیت حقوقی اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین رای داد.
به رغم تلاش های گسترده رژیم صهیونیستی و اعمال فشارها بر برخی کشورها، در نهایت ۸۷ کشور به این طرح رای موافق دادند و ۲۶ کشور نیز رای مخالف و ۵۳ کشور هم رای ممتنع دادند.