دکتور کمال هلباوی یکی از رهبران بزرگ اخوان المسلمین مصر و یکی از شخصیت های مطرح و دلسوز جهان اسلام درگذشتدکتور هلباوی در جایگاه های مختلف اخوان المسلمین ایفای وظیفه کرد و مدارج بالای علمی را کسب نمود او از عضویت دفتر ارشاد اخوان المسلمین که بالاترین دفتر در اخوان المسلمین است گرفته تا عضوشورای […]

دکتور کمال هلباوی یکی از رهبران بزرگ اخوان المسلمین مصر و یکی از شخصیت های مطرح و دلسوز جهان اسلام درگذشت
دکتور هلباوی در جایگاه های مختلف اخوان المسلمین ایفای وظیفه کرد و مدارج بالای علمی را کسب نمود او از عضویت دفتر ارشاد اخوان المسلمین که بالاترین دفتر در اخوان المسلمین است گرفته تا عضوشورای رهبری این سازمان و سخنگوی آن بود.
ایشان به کشورهای مختلف جهان از جمله پس از اخراج ایشان از مصر در سال ۱۹۸۸ توسط دیکتاتور این کشور حسنی مبارک، مدتی را در افغانستان سپری کرد و این باعث شد تا در جهاد مبارک و میمون ملت مسلمان افغانستان علیه شوروی و حکومت های دست نشانده شان سهیم شده و با تلاش های خستگی ناپذیر شان حمایت های کشورهای عربی و مسلمان را از مجاهدان افغانستان جلب کند.
تلاش ها و فعالیت های این مرد بزرگ در عرصه های مختلف و حضور او در کشورهای اسلامی ستایش برانگیز است او در یکی از مصاحبه هایشان می گوید: «یکی از فعالیت های من آگاهی جهان اسلام از خطراتی است که متوجه شان است، مقابله با هژمونی غرب و تلاش برای اتحاد بین شیعه و سنی » وی تلاش کرد تا روابط دوستانه بین کشورهای اسلامی در اولویت سیاست خارجی دولت های مسلمان قرار گیرد و بدین منظور به اکثر کشورهای اسلامی سفر و با مقامات آنها گفتگوکرد.
او در کنفرانس های مختلف از سازمان های مردم نهاد و اسلامی مخصوصا سازمان همکاری های اسلامی خواست قدم های عملی در جهت حمایت از حقوق حقه ملت فلسطین، آورگان مسلمان روهینگیا، یمن، لیبی و غیره برداشته و دست متجاوزان را از سر مردمان مسلمان سرزمین های اسلامی کوتاه سازند
باری ایشان رادر یک کنفرانس علمی درتهران دیدیم واز صحبت های شیرین وعالمانه شان استفاده بردیم
نهضت اسلامی افغانستان ضایعه درگذشت ایشان را برای عموم داعیان مسلمان درسراسر جهان اسلام و خانواده معظم شان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان، علو درجات آن عزیز را طلب نموده امیدوار است جوانان مسلمان ارشادات و راهنمائیهای این اندیشمند بزرگ را چون خورشید تابان فرا راه زندگی شان قرار دهند.
یاد شان جاودان بهشت برین جایشان باد
نهضت اسلامی افغانستان
۹شعبان ۱۴۴۴ برابر ۱۱ حوت/اسفند ۱۴۰۱
کابل – افغانستان